Dealer Network
Apply for Dealership

Bangladesh Honda Private Limited is searching for dealership in the following area:
Dhaka: Dhaka-Mirpur-1, Mirpur-11, Banani/Mohakhali, Dhanmondi-jigatola, Khilgaon-basabo, Uttara-abdullahpur, Dokkhinkhan, Dhaka-nababgonj, Manikgonj-singair, Gazipur-tongi, Kaliyakoir, Tangail-sadar, Mirzapur, Norshindhi-monohordi, Foridpur-modhukhali, Sadarpur, Rajbari-baliyakandi, Gopalganj-sadar, Madaripur-shibchar.
CTG: Ctg-New market, Potiya, Raujan, Satkaniya, B.Baria-sadar, Cumilla-sadar, Lakhsham, Gouripur-daudkandi, Feni-chagalnaiya, Noakhali-chatkhil, Chandpur-sadar, hajigonj, Lokkhipur-raipur, Ramgonj.
Rajshahi: Rajshahi-sadar (mintu chattar), Godagari, Bagura-dupchaciya, Joypurhat-sadar, Naogaon-mohadevpur, Natore-sadar, Shirajgonj-ullahpara, Raigonj.
Rongpur: Rongpur-pirgacha, Kauniya, Gongachora, Gaibandha-gobindagonj, Sundargonj, Dinajpur-nababgonj, Parbatipur, Thakurgaon-pirgonj, Ponchagor-atoyari, Kurigram-nagesshori, Rajarhat.
Khulna: Khulna-paikgacha, Bagherhat-sadar, Satkhira-kaligonj, Jessore-sadar, Sharsha(navaron), Keshobpur, Avoynagor, Kustiya-doulatpur, Jhenaidah-shailkupa, Magura-sadar, Meherpur-mujibnogor.
Mymensingh:  Jamalpur-digpait, Bakshigonj.
Sylhet:Sylhet-companygonj, Moulavibazar-borolekha, Habigonj-sadar.
Barishal:  Barishal-gouronadi, Jhalakhathi-sadar, Bhola-lalmohon, Pirojpur-sadar.

Dhaka - 01729 211065
Chittagong - 01313 492522
Rajshahi - 01700 767848
Rangpur - 01729 211051
Khulna - 01729 211059
Barisal, Sylhet & Maymenshing - 01700 767831

Basic Requirements:
Divisional City area Showroom Size:1500-2000 sqft
Showroom Front: 30ft.
Working Capital: 10,000,000 Tk or more.
 
Thana/Sub-district area Showroom Size:1200-1500 sqft
Showroom Front: 30ft.
Working Capital: 8,000,000 Tk or more.
 

Register for Dealer Application Form


11 digit number (01XXXXXXXXX)